.

Thêm một bệnh viện vệ tinh tại Đà Nẵng

.

Ngày 22-12, Bệnh viên (BV) Ung bướu Đà Nẵng triển khai đề án “Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016-2020” và chuyển giao kỹ thuật “xạ trị ngoài các bệnh lý ung thư” giữa BV Ung bướu Đà Nẵng với BV Ung bướu TP. Hồ Chí Minh.

Theo đề án, BV Ung bướu Đà Nẵng được BV Ung bướu TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ về kỹ thuật và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ y tế... BV Ung bướu Đà Nẵng là 1 trong 6 BV vệ tinh của BV Ung bướu TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, cùng với BV đa khoa các tỉnh: Bình Định, Đồng Nai, Kiên Giang, Cà Mau, Lâm Đồng. Mục tiêu của đề án là tăng cường chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại BV Ung bướu Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân khu vực miền Trung - Tây Nguyên được điều trị chất lượng cao và giảm tải cho các BV lớn hai đầu đất nước. Đề án còn nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hoàn thiện mạng lưới phòng, chống ung thư trong cả nước...

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.