.

Kiểm tra việc kê đơn thuốc kháng sinh

.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản yêu cầu Bộ Y tế tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định về kê đơn thuốc và sử dụng kháng sinh trong các cơ sở khám chữa bệnh; có biện pháp giám sát hiệu quả việc chấp hành các quy định này và xử lý nghiêm những vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ NN&PTNT, Công thương, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013-2020 để có giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch này.

Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các nhà thuốc về việc chấp hành quy định về bán thuốc kê đơn và có biện pháp quyết liệt để quản lý hiệu quả việc thực hiện quy định này, trước tiên tập trung vào nhóm thuốc kháng sinh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT tăng cường chỉ đạo quản lý việc sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Y tế quản lý nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh sử dụng trong sản xuất và sử dụng thuốc thú y.

TTXVN

;
.
.
.
.
.