.

Nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất nâng mức ngân sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng trên địa bàn thành phố, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh thực hiện BHYT toàn dân.

Theo đó, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố sẽ được hỗ trợ 50% đóng BHYT (so với 30% trước đây), đồng thời giữ nguyên mức hỗ trợ đóng BHYT cho các hộ cận nghèo với mức hỗ trợ 70%.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.