.

Tư vấn chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai

Ngày 24-8, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình tư vấn chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai. Với đợt tư vấn lần này, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng mong muốn tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, cung cấp thông tin cần thiết cho các bà mẹ mang thai.

Thời gian đăng ký từ ngày 20-8 đến hết ngày 23-8, gửi về địa chỉ email: info@hoanmydanang.com hoặc qua số điện thoại 0511.3652.883.

VIỆT TRINH

;
.
.
.
.
.