.
Cục Thi hành án dân sự thành phố

Giải quyết xong gần 7.000 đầu việc án dân sự

.

Ngày 14-12, tại hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017, Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Đà Nẵng cho biết, trong năm qua, đơn vị thụ lý 12.218 việc, trong đó giải quyết xong 6.910 việc (đạt 77%, vượt 5% so với chỉ tiêu).

Năm 2017, Cục THADS thành phố tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: xử lý loại việc phức tạp, khó thi hành; phân loại, tìm nguyên nhân và đề ra giải pháp xử lý cụ thể để thi hành án đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ và giảm số việc, tiền chuyển kỳ sau; phối hợp các cơ quan chức năng xử lý tang vật, tài sản kê biên, tiền tồn đọng tại các trại giam kịp thời, đúng quy định; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS, nhất là giải quyết những vụ việc có đơn khiếu nại phức tạp, kéo dài…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh biểu dương kết quả của Cục THADS thành phố; đồng thời yêu cầu các đơn vị trong ngành nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại (về số việc chuyển kỳ sau còn nhiều, phân loại án còn chậm…) để sớm khắc phục; tăng cường sự phối hợp liên ngành giữa cơ quan THADS với các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong hoạt động tổ chức thi hành án để hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.