.
Pháp luật & Công dân

Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

.

Theo Nghị định 166/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1-3-2017) về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải bảo đảm các điều kiện sau:

Có chứng thư số còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định của pháp luật. Trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH nhưng chưa được cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do BHXH Việt Nam cấp. Có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với BHXH Việt Nam. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH được lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc thông qua Tổ chức I-VAN theo quy định của Nghị định này.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH có quyền: Thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH theo quy định của Luật giao dịch điện tử, Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan; được lựa chọn một trong hai hình thức quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định này; được lựa chọn Tổ chức I-VAN để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN; được BHXH Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời khi gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử. Ngoài ra, được BHXH Việt Nam, Tổ chức I-VAN bảo đảm bí mật, tính toàn vẹn về dữ liệu các thông tin giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật; được cơ quan BHXH cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN bằng phương tiện điện tử.

Chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử bao gồm: Hồ sơ BHXH điện tử; chứng từ kế toán theo quy định về chế độ kế toán của BHXH Việt Nam bằng phương tiện điện tử; các văn bản, thông báo khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch BHXH bằng phương tiện điện tử.

Về thời gian nộp chứng từ BHXH điện tử: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp chứng từ BHXH điện tử được thực hiện các giao dịch điện tử qua Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. BHXH Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận đã nhận được chứng từ BHXH điện tử đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm nhất 15 phút sau khi nhận được chứng từ BHXH điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp gửi đến.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH thực hiện lập và nộp hồ sơ BHXH điện tử theo một trong hai cách sau:

Truy cập tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, thực hiện lập hồ sơ BHXH điện tử của Tổ chức I-VAN và gửi hồ sơ BHXH điện tử cho Tổ chức I-VAN;

Lập hồ sơ BHXH điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của BHXH Việt Nam; sau đó truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH để thực hiện gửi hồ sơ BHXH điện tử cho Tổ chức I-VAN.

Sau khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, Tổ chức I-VAN thực hiện việc gửi hồ sơ đến Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và gửi thông báo xác nhận nộp hồ sơ BHXH điện tử qua địa chỉ thư điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH trong thời hạn 2 giờ.

Sau khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH do Tổ chức I-VAN chuyển đến, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, an toàn vệ sinh lao động kể từ thời điểm Tổ chức I-VAN xác nhận nộp hồ sơ.

TH.S tổng hợp

;
.
.
.
.
.