.

Phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh trong du lịch

.

Chiều 2-3, Công an thành phố và Sở Du lịch thành phố ký kết quy chế phối hợp mới. Theo đó, để bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an toàn cơ quan và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố, thời gian đến, hai ngành tập trung phối hợp xây dựng chương trình hành động, triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hai ngành chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung phối hợp định kỳ để thực hiện tốt nội dung Quy chế phối hợp có liên quan với từng đơn vị nghiệp vụ, trong đó cần chú ý việc xây dựng các kế hoạch công tác cụ thể theo từng lĩnh vực công tác cho phù hợp với đặc điểm tình hình mới.

Công an thành phố thường xuyên phối hợp với Sở Du lịch thực hiện tốt công tác theo dõi nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại, hành vi vi phạm pháp luật; tiếp tục tham gia tích cực, hiệu quả tổ phản ứng nhanh, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch. Đồng thời, hai đơn vị tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước, tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật, phát triển du lịch an ninh, an toàn của địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức hoạt động không phép, vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh, an toàn, thân thiện…

Được biết, qua 8 năm thực hiện quy chế phối hợp, hai ngành đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Quy chế phối hợp là nền tảng để lực lượng chức năng thuộc công an thành phố và sở Du lịch làm tốt công tác bảo vệ nội bộ và đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố; phối hợp trao đổi, xử lý thông tin; phối hợp trong công tác thanh kiểm tra; điều tra xác minh các vụ việc xảy ra trên lĩnh vực du lịch…; tạo được sự tin tưởng, phối hợp đồng bộ trong giải quyết, xử lý các vụ việc và tình hình liên quan góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Thu Hà
 

;
.
.
.
.
.