.

Quản lý thông tin người nước ngoài tạm trú qua mạng Internet

.

Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tổ chức hội nghị triển khai hệ thống khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú người nước ngoài (NNN) tại Việt Nam qua Internet theo Thông tư số 53/2016/TT-BCA tới cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố (kể cả Công an xã) và đại diện các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận Hải Châu (thí điểm).

Đối tượng áp dụng gồm: NNN cư trú tại Việt Nam, cơ sở có NNN tạm trú qua đêm, cơ quan có trách nhiệm trong quản lý cư trú của NNN và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đối với các cơ sở lưu trú là khách sạn phải chủ động đăng ký khai báo thông tin tạm trú qua trang thông tin điện tử. Các cơ sở lưu trú khác được lựa chọn một trong hai cách: khai báo qua trang thông tin điện tử hoặc bằng phiếu khai báo tạm trú, khuyến khích thực hiện qua trang thông tin điện tử.

Đại diện cơ sở lưu trú hoặc người được ủy quyền (tạm gọi là người khai báo tạm trú) phải truy cập trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú, cung cấp thông tin để nhận tài khoản khai báo và truy cập trang thông tin điện tử, đăng nhập tài khoản để thực hiện việc khai báo. Việc này phải thực hiện ngay khi NNN đến đăng ký tạm trú.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận thông tin tạm trú của NNN được khai báo qua trang thông tin điện tử 24 giờ/7 ngày và phải thông báo cho Đồn Biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu NNN tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

Đối với việc khai báo qua phiếu, người khai báo tạm trú ghi thông tin và chuyển trực tiếp cho trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ (địa bàn vùng sâu, vùng xa thời hạn là 24 giờ) kể từ khi NNN đến đăng ký tạm trú. Trực ban Công an cấp xã kiểm tra và xác nhận, sao chụp hoặc ghi lại các thông tin đã tiếp nhận vào sổ trực ban và báo cấp trên; đồng thời phải thông báo cho Đồn Biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu NNN tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

ĐẮC MẠNH - PHƯƠNG NGỌC

;
.
.
.
.
.