Tập trung triển khai thi hành các luật sắp có hiệu lực

.

Chiều 10-7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Võ Thị Như Hoa chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, 6 tháng đầu năm, việc triển khai thi hành pháp luật được thực hiện bài bản. Kết quả thi hành án dân sự tăng khá cao. Công tác đăng ký hộ tịch ngày càng được hiện đại hóa, kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân và giảm thiểu sai sót. Các địa phương đã giải quyết số lượng lớn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của người dân. Kết quả hoạt động công chứng, đấu giá tài sản tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, đạt kết quả tích cực. Hội nghị đã thảo luận, đánh giá công tác tư pháp vẫn còn hạn chế, bất cập như: Một số bộ, ngành địa phương còn lúng túng trong thực hiện các quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực còn khá nhiều; tình trạng lạm dụng bản sao chứng thực vẫn còn…

Đối với Đà Nẵng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Châu Thanh Việt kiến nghị về một số bất cập trong các quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến công tác đăng ký, quản lý hộ tịch gồm: việc xác định dân tộc khi đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, việc đăng ký giám sát giám hộ, về chữ ký của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Hội nghị đã thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp 6 tháng cuối năm và giải pháp thực hiện. Theo đó, ngành Tư pháp bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 và các dự án thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; tập trung nguồn lực triển khai và chuẩn bị triển khai thi hành các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, sắp có hiệu lực. Đồng thời, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi hành án dân sự; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ…

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.