Pháp luật & Công dân

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8

.

Lương hưu tăng thêm 7,44%; Thủ tướng quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân; công bố lương giám đốc công ty... là những chính sách đi vào thực tiễn từ tháng 8-2017.

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH thêm 7,44%

Nghị định số 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8.

Theo đó, từ ngày 1-7, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2017 đối với: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ cấp xã đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng...

Nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện

Từ ngày 15-8, Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân có hiệu lực. Quyết định nêu rõ nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân và việc điều chỉnh giá bán điện bình quân phải thực hiện công khai, minh bạch.

Cụ thể, hằng năm, sau khi kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá bán điện bình quân được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều hành - quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện) so với thông số được sử dụng để xác định giá bán điện bình quân hiện hành.

Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh khi thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện bình quân hiện hành.
Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 6 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện bình quân trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ngoài khung giá hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến mức điều chỉnh giá bán điện bình quân.

Trường hợp cần thiết, Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Công bố lương giám đốc công ty

Từ ngày 1-8, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực. Theo nghị định, tiền lương của giám đốc (tổng giám đốc) và người quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty; báo cáo đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ, bất thường về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng. Việc công bố thông tin được thực hiện bảo đảm cổ đông và công chúng có thể tiếp cận công bằng.

Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Có hiệu lực từ 1-8, Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sửa đổi quy định chế độ làm việc đối với giáo viên (GV) phổ thông. Theo đó, thời gian nghỉ hè hằng năm của GV là 2 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Trước đây, Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định: “Thời gian nghỉ hè của GV thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)”.

Như vậy, quy định mới làm rõ thêm rằng khoảng thời gian 2 tháng này đã bao gồm thời gian nghỉ phép hằng năm, nhằm phù hợp với quy định tại Bộ luật Lao động 2012, đồng thời bảo đảm chính sách đặc thù đối với GV.

Thông tư 15 còn bổ sung quy định về thời gian làm việc của giáo viên dự bị đại học là 42 tuần (tương tự giáo viên tiểu học, giáo viên THCS và THPT). Trong đó: 28 tuần dành cho giảng dạy và hoạt động giáo dục theo kế hoạch năm học; 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học; một tuần chuẩn bị năm học mới; một tuần tổng kết năm học.

Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 75 triệu đồng

Từ ngày 5-8, Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm có hiệu lực.

Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, được điều chỉnh tăng lên 75 triệu đồng. Hạn mức chi trả này đã bao gồm cả gốc và lãi. Như vậy, nếu tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi hoặc phá sản, người gửi tiền sẽ nhận được số tiền bảo hiểm tối đa là 75 triệu đồng.

Mức bảo hiểm tiền gửi áp dụng từ tháng 8 sẽ tăng 50% so với quy định hiện hành. Trước đó, hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi áp dụng từ năm 1999 là 30 triệu đồng và tăng lên 50 triệu đồng từ năm 2005.

Theo Dân trí, VnExpress

;
.
.
.
.
.