Thông tin lý lịch tư pháp cần chính xác, đầy đủ

.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 13, sáng 11-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ, sau 6 năm thi hành, bên cạnh nhiều kết quả tích cực, luật đã bộc lộ nhiều hạn chế.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga - đại diện cơ quan thẩm tra dự án luật, chỉ rõ phạm vi, nội dung sửa đổi, bổ sung như dự án luật chưa đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Theo đó, Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi căn bản với việc bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Do vậy, cùng với việc phải chịu trách nhiệm hình sự về 33 tội danh, chủ thể này cũng đồng thời có quyền yêu cầu xác nhận tình trạng án tích, nhằm tạo điều kiện tham gia các quan hệ kinh tế và giao dịch khác. Điều 89 của Bộ luật Hình sự 2015 cũng quy định pháp nhân thương mại bị kết án có đủ điều kiện thì đương nhiên được xóa án tích.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận định, thời điểm hiện tại, việc bổ sung nội dung trên chưa thể thực hiện được. Bởi theo quy định tại Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp, thông tin về lý lịch tư pháp bao gồm án tích và tình trạng thi hành án. Theo đó, các thông tin về tình trạng thi hành án đối với pháp nhân thương mại và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong việc cung cấp thông tin về thi hành án phải được quy định trong Luật Thi hành án hình sự. Do đó, để có đủ cơ sở quy định về án tích của pháp nhân thương mại, các đại biểu cho rằng, việc trình Quốc hội sửa đổi Luật Lý lịch tư pháp cần thực hiện sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự được thông qua (tháng 10-2018).

Tại phiên họp, nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là việc bỏ quy định về cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 và bổ sung quy định về quyền yêu cầu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Luật hiện hành quy định, có 2 loại phiếu lý lịch tư pháp được cấp là phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2. Phiếu số 2 thể hiện cả những án tích đã được xóa và chỉ cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình. Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân đã gây tốn kém, mất thời gian, thủ tục; đồng thời ảnh hưởng tới quyền được pháp luật bảo đảm bí mật cá nhân theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ảnh hưởng đến việc tái hòa nhập cộng đồng của người bị kết án, đặc biệt là những người đã được xóa án tích và đề nghị bỏ quy định này.

Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng, việc bỏ quy định về phiếu lý lịch tư pháp số 2 như trong dự án luật cần cân nhắc kỹ vì việc cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cơ quan tiến hành tố tụng để hỗ trợ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử là cần thiết và thực tiễn thi hành Luật Lý lịch tư pháp thời gian qua không có vướng mắc. Hơn nữa, bỏ quy định này có thể sẽ gây khó khăn cho công dân, ảnh hưởng đến quyền lợi và nhu cầu chính đáng của đa số công dân không có án tích có nhu cầu du học, kết hôn với người nước ngoài, xuất khẩu lao động hoặc định cư ở nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nhấn mạnh, lý lịch tư pháp là “kho hồ sơ về tư pháp” phục vụ cho cơ quan tố tụng, tổ chức và công dân nên thông tin phải chính xác, đầy đủ. Theo Thứ trưởng Lê Quý Vương, dự thảo Luật thay quy định cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 bằng quy định cung cấp “Thông tin lý lịch tư pháp” theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Tuy nhiên, những thông tin này giá trị tư pháp chưa chắc đã đúng nên bắt buộc phải có các loại lý lịch tư pháp.

TTXVN

;
.
.
.
.
.