23 phạm nhân được giảm án

.

Hội đồng xét giảm TAND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 3 năm 2017 cho 23 phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Hòa Sơn. Việc xét giảm án trên cơ sở kết quả chấp hành án phạt tù của phạm nhân trong thời gian chấp hành án và thẩm định, đánh giá của các cơ quan chức năng đối với từng phạm nhân, bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch, đúng các quy định của pháp luật liên quan. Theo đó, đã giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 17 phạm nhân với thời gian giảm từ 1 tháng đến 7 tháng; giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại cho 6 phạm nhân để về đoàn tụ gia đình, người thân.

KHÁNH HÀ

;
.
.
.
.
.