.
THẾ GIỚI QUA ẢNH

Đánh bắt cá quy mô nhỏ ở châu Á

.

Các chuyên gia vừa họp tại Bali (Indonesia) để giúp những người đánh bắt cá quy mô nhỏ tại châu Á làm ăn một cách hiệu quả hơn, bởi đây là nguồn cung cấp quan trọng. Đánh bắt thủ công  rất quan trọng với an ninh lương thực của các nước đang phát triển.

95% sản lượng cá của Indonesia từ nghề đánh bắt quy mô nhỏ.
95% sản lượng cá của Indonesia từ nghề đánh bắt quy mô nhỏ.
Đánh bắt cá quy mô nhỏ ở Sri Lanka được khoảng 30 triệu tấn/năm, tức ngang bằng với sản lượng đánh bắt công nghiệp.
Đánh bắt cá quy mô nhỏ ở Sri Lanka được khoảng 30 triệu tấn/năm, tức ngang bằng với sản lượng đánh bắt công nghiệp.
Ngư dân Maldives đánh bắt thủ công nhưng vẫn đủ để cung cấp cho thị trường quốc tế.
Ngư dân Maldives đánh bắt thủ công nhưng vẫn đủ để cung cấp cho thị trường quốc tế.
Phụ nữ chiếm một nửa lực lượng đánh bắt quy mô nhỏ ở Indonesia, chủ yếu chế biến và buôn bán.
Phụ nữ chiếm một nửa lực lượng đánh bắt quy mô nhỏ ở Indonesia, chủ yếu chế biến và buôn bán.

 Anh Thư (Theo Guardian)

;
.
.
.
.
.