.

Chợ phiên Phố Cáo

.

Như bao phiên chợ khác ở vùng cao Tây Bắc, chợ Phố Cáo (thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) là một phiên “chợ lùi”, nghĩa là chợ họp luân phiên ngược lại các thứ trong tuần. Ví dụ tuần này chợ họp vào chủ nhật, thì tuần sau sẽ họp vào thứ bảy, tuần tiếp theo sẽ họp vào thứ sáu, tuần sau nữa sẽ họp vào thứ 5… Chợ Phố Cáo nằm ngay bên quốc lộ 4C không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, sản vật thông thường mà còn là nơi sinh hoạt giao lưu văn hóa giữa 17 dân tộc sinh sống trên địa bàn xã biên giới.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số hình ảnh tại phiên chợ độc đáo này của tác giả Huỳnh Anh (Đà Nẵng).

 Chợ Phố Cáo họp từ rất sớm, náo nhiệt, đầy sắc màu và kết thúc vào lúc quá trưa.
Chợ Phố Cáo họp từ rất sớm, náo nhiệt, đầy sắc màu và kết thúc vào lúc quá trưa.
Họ luôn luôn đến với chợ phiên trong bộ trang phục truyền thống đẹp nhất.
Họ luôn luôn đến với chợ phiên trong bộ trang phục truyền thống đẹp nhất.
Những người dân tộc mang đến đây loài vật nuôi phổ biến  để trao đổi mua bán.
Những người dân tộc mang đến đây loài vật nuôi phổ biến để trao đổi mua bán.
Các dân tộc vùng cao họ đi chợ không đơn thuần chỉ để mua bán mà còn là để, trò chuyện, gặp gỡ bạn bè.
Các dân tộc vùng cao họ đi chợ không đơn thuần chỉ để mua bán mà còn là để, trò chuyện, gặp gỡ bạn bè.

 

;
.
.
.
.
.