.

Nhiếp ảnh Sông Hàn

.

25 tác giả thuộc Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh Nghệ thuật Sông Hàn (Đà Nẵng) tham gia 30 tác phẩm tại cuộc Triển lãm ảnh nghệ thuật giao lưu giữa Chi hội Văn học - Nghệ thuật Xứ Hoài (Bình Định) cùng CLB Nhiếp ảnh Hà Đông (tỉnh Quảng Nam), Chi hội Nhiếp ảnh Quảng Ngãi và Kon Tum vừa diễn ra tại tỉnh Bình Định.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số tác phẩm của CLB Nhiếp ảnh Nghệ thuật Sông Hàn tại triển lãm.

Cổng làng (Đinh Lơ)
Cổng làng (Đinh Lơ)
Cha con (Nguyễn Đăng Đệ)
Cha con (Nguyễn Đăng Đệ)
Pháo hoa (Minh Thạnh)
Pháo hoa (Minh Thạnh)
Tung chài (Nguyễn Ái Việt)
Tung chài (Nguyễn Ái Việt)
Chân dung (Trương Công Minh)
Chân dung (Trương Công Minh)
Hạnh phúc (Nguyễn Thị Liên)
Hạnh phúc (Nguyễn Thị Liên)
Vượt sóng (Huỳnh Anh)
Vượt sóng (Huỳnh Anh)

 

;
.
.
.
.
.