.

Chuyển biến trong tiếp dân, lắng nghe dân

Kể từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU, Quận ủy Hải Châu quán triệt và chỉ đạo cấp ủy, thủ trưởng các địa phương, đơn vị lựa chọn những nội dung trọng tâm, bức xúc nổi cộm nhất của đơn vị, địa phương mình để có giải pháp khắc phục, tạo chuyển biến thực chất, tránh qua loa hình thức. Trong đó, chú trọng rà soát, khắc phục những bất cập và chồng chéo trong quản lý đô thị, trật tự đô thị, cấp phép xây dựng, bảo vệ môi trường, giải quyết thủ tục hồ sơ cho công dân; đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện quan liêu, chưa gần dân, sát dân, lắng nghe dân…

Trong quá trình triển khai nội dung “5 xây” và “3 chống”, quận khuyến khích người dân tham gia vào công cuộc cải cách hành chính; cụ thể là góp ý trực tiếp hoặc bằng thư, gọi điện thoại vào đường dây nóng để phản ánh về cách ứng xử, tính chuyên nghiệp, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức 15 đơn vị trực thuộc UBND quận. Qua những góp ý này, lãnh đạo chính quyền có thể nắm tình hình thực thi công vụ, thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Từ đó, đơn vị và cá nhân nào có sai phạm, nhẹ thì nhắc nhở, chấn chỉnh; nặng thì xem xét hình thức kỷ luật. Theo Phòng Nội vụ quận Hải Châu, trong quá trình kiểm tra, giám sát, thông qua nhiều kênh, trong đó có phản ánh của người dân, Tổ kiểm tra công vụ của quận phát hiện, nhắc nhở một số trường hợp có biểu hiện đi trễ về sớm, chưa tuân thủ nghiêm giờ giấc làm việc.

Từ cách làm quyết liệt và chặt chẽ đó, các đơn vị thường xuyên tiếp xúc với dân như bộ phận “một cửa”, thủ tục cấp phép xây dựng, quản lý đô thị, quản lý nhà đất, thuế… đã nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, giảm thời gian để giải quyết nhanh chóng và thuận lợi các thủ tục cho tổ chức, công dân. Qua ý kiến đánh giá của phần lớn người dân khi đến giao dịch tại các phường, chuyển biến lớn trong thời gian qua là nhiều mô hình “một cửa điện tử” mới xây dựng của một số phường đã rộng và thoáng so với trước. Công dân đến liên hệ làm việc không còn cảm giác chật hẹp, đông đúc; thay vào đó là sự sắp xếp ngăn nắp, khoa học hơn tại các quầy tiếp nhận giải quyết thủ tục theo từng lĩnh vực.

Từ nguồn dữ liệu được cập nhật liên tục trên máy vi tính đã giúp cho thao tác của đội ngũ cán bộ tiếp công dân nhanh chóng hơn, trả hồ sơ đúng hẹn, giảm hồ sơ trễ hẹn. Riêng đối với bộ phận “một cửa hiện đại” tại UBND quận Hải Châu, việc kiểm tra quy trình và tiến độ từ khi tiếp nhận giải quyết hồ sơ đến khi trả kết quả thông qua hệ thống giám sát camera trực tuyến và tài khoản quản trị chuyên dùng là biện pháp hữu hiệu để việc chấp hành các chuẩn mực đạo đức công vụ ngày càng đi vào nền nếp. Đây là sự đổi mới căn bản trong thực hiện kiểm tra, giám sát nâng cao ý thức chấp hành quy định của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận Hải Châu trong thời gian qua. Chuyển biến trong tiếp dân, lắng nghe dân, không gây nhũng nhiễu, phiền hà để dân phản ánh, tố cáo lên cấp trên là một trong những kết quả tích cực nhất mà quận Hải Châu đã làm được sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU.

Việt Dũng

;
.
.
.
.
.