.

Làm trong sạch bộ máy chính quyền

.

“Cán bộ chủ chốt phải thực hiện tốt việc nêu gương, gương mẫu trong thi hành nhiệm vụ; đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, giám sát những bộ phận thường xuyên tiếp công dân không để xảy ra tiêu cực; xử lý nghiêm minh những cán bộ vi phạm nhằm làm trong sạch bộ máy chính quyền”, ông Phan Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), nhấn mạnh về kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trước đây, vào những năm 2013-2014, một số người dân có ý kiến về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức phường Hòa Cường Nam khi tiếp công dân làm thủ tục hành chính, nhất là tại bộ phận “một cửa”. Đặc biệt, đầu năm 2015, phường có một cán bộ làm công tác quản lý trật tự đô thị có hành vi nhũng nhiễu trong thi hành nhiệm vụ. Qua vụ việc này, Thường trực Đảng ủy và UBND phường đã kịp thời xử lý kỷ luật nghiêm khắc với hình thức cho thôi việc để làm gương cho cán bộ, công chức phường. Từ đó đến nay, thái độ, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trên địa bàn phường đã được cải thiện rõ rệt. 

Ông Phan Văn Thỏa cho biết, có được

kết quả trên là nhờ phường đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới. Thường trực Đảng ủy và UBND phường đã chỉ đạo cán bộ, công chức hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính một lần khi đến làm hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn…

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi sổ góp ý của công dân và niêm yết công khai số điện thoại của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để chấn chỉnh kịp thời những hành vi vi phạm. “Phần lớn người dân đánh giá cao về thái độ, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong thời gian gần đây. Kết quả đó có được từ việc phường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho bộ phận “một cửa” và triển khai cho cán bộ, công chức đăng ký thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy gắn với nhiệm vụ chuyên môn và khắc phục những khuyết điểm còn yếu kém”, ông Phan Văn Thảo khẳng định.

Trong việc thực hiện xây dựng phường “một cửa điện tử”, UBND phường chú trọng bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, trong đó thực hiện tốt nội dung “3 hơn” (Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn) do Sở Nội vụ phối hợp với Thành Đoàn triển khai. Kết quả là từ năm 2015 đến nay, không có hồ sơ trễ hẹn. Nói về vấn đề này, ông Võ Đức Lâm, Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Nam vui mừng cho biết: “Thường trực Đảng ủy và UBND phường đã sắp xếp lại một số cán bộ, công chức phù hợp với chuyên môn, chức năng, khả năng, sở trường của từng người.

Tại hội nghị cán bộ, công chức năm 2016, lãnh đạo phường đề nghị từng cán bộ, công chức, người lao động viết cam kết thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đăng ký ít nhất một công việc cụ thể; đồng thời thống nhất chú trọng xem xét lợi ích kinh tế khi xét thưởng thi đua cuối năm đối với cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có ý kiến phản ánh của nhân dân.

Hiện đội ngũ cán bộ, công chức của phường tương đối trẻ, khoảng 80% dưới 35 tuổi. Chính vì vậy, bên cạnh những thuận lợi cũng gặp nhiều hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn khi xử lý công việc, nhất là cán bộ bán chuyên trách chủ yếu giải quyết công việc theo sự vụ nên việc chấp hành thời gian chưa tốt. Để chấn chỉnh việc này, Thường trực Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam nghiêm túc gương mẫu trong công việc, bảo đảm đúng thời gian, nội quy, quy định, quy chế cơ quan. Bên cạnh đó, chấp hành thực hiện chống lãng phí.

Cụ thể, trong hội họp, phường tổ chức lồng ghép nhiều nội dung, hoạt động về văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội nhằm giảm chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Nhờ vậy, trong năm 2015, mặc dù có trang bị thêm máy điều hòa cho hội trường và phòng tiếp công dân nhưng phường vẫn bảo đảm tiết kiệm trong chi hành chính; thu nhập của cán bộ, công chức, người lao động của phường tăng 15-20% so với năm trước. “Đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cải thiện rõ rệt đã giúp họ tập trung hơn cho chuyên môn, chất lượng công việc được nâng lên, góp phần làm trong sạch bộ máy chính quyền”, ông Võ Đức Lâm nhấn mạnh.    

Gia Huy

;
.
.
.
.
.