.

Công khai, minh bạch đầu tư công trình nông thôn mới

.

Cuối năm 2015, huyện Hòa Vang vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM). Tính ở thời điểm đó, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn Hòa Vang giai đoạn 2010-2015 là hơn 2.411 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách: 1.394 tỷ đồng, vốn tổ chức và doanh nghiệp: 132 tỷ đồng, vốn  vay: 491,9 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp: 392 tỷ đồng. Để đổi thay diện mạo nông thôn, trên địa bàn 11 xã đã đầu tư rất nhiều công trình nhằm hoàn thiện bộ 19 tiêu chí NTM theo quy định của Chính phủ. Đặc biệt, nhiều công trình về y tế, giáo dục, văn hóa, giao thông, thủy lợi, môi trường; các chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển các mô hình kinh tế... mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập người dân nông thôn.

Để tránh xảy ra tình trạng chạy theo “bệnh thành tích”, hoặc xảy ra tiêu cực trong đầu tư công trình NTM, lãnh đạo UBND thành phố và huyện Hòa Vang chủ trương tăng cường vai trò, trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc của đội ngũ cán bộ từ thành phố, cấp huyện đến cấp xã nhằm tăng tính công khai, minh bạch, hạn chế để xảy ra tiêu cực. Đặc biệt, vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền địa phương đề cao để tăng tính hiệu quả cho từng công trình. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Phú Hành khẳng định, nhờ nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu của cán bộ nên đến nay, toàn huyện chưa phát hiện trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu liên quan đến các công trình nông thôn mới.

Cách làm của huyện Hòa Vang là công bố ngay danh mục các công trình sau khi có chủ trương lập dự án đầu tư để nhân dân biết. Công khai, minh bạch các khoản huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng NTM. Riêng đối với các công trình trường học, ngoài người dân sống gần các trường học biết sớm thì đội ngũ giáo viên của trường cũng nắm được thông tin đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa để cùng giám sát với người dân. Theo phân cấp, những công trình quy mô và vốn đầu tư nhỏ thì huyện giao cho xã cùng thôn đứng ra triển khai thi công.

Trong quá trình thực hiện, cán bộ huyện và xã phải trực tiếp xuống kiểm tra, đôn đốc và động viên để nhân dân hưởng ứng, tạo ra không khí dân chủ, phấn khởi cùng thi đua xây dựng trên quê hương. Riêng đối với các công trình quy mô đầu tư lớn, huyện yêu cầu Ban Quản lý các công trình NTM công bố hồ sơ thiết kế dự toán công trình. Trong quá trình thi công, phải bảo đảm thực hiện đúng thiết kế, có sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ cán bộ là kỹ sư của Ban Quản lý hoặc mời đơn vị tư vấn giám sát để bảo đảm chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ công trình theo đúng quy định.  

Điều đáng ghi nhận là ngay từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Hòa Vang đã bám sát và nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương, Chỉ thị 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố”; lồng ghép Chỉ thị số 29-CT/TU về nội dung “5 xây, 3 chống” và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, cấp ủy, chính quyền địa phương nhấn mạnh mục tiêu chống tiêu cực, bệnh thành tích và đề cao tinh thần trách nhiệm tận tụy, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp. Việc công khai, minh bạch trong đầu tư công trình NTM ở Hòa Vang không chỉ mang lại chất lượng cho từng công trình NTM mà tạo thêm niềm tin để người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội đồng thuận chăm lo sự nghiệp xây dựng NTM của địa phương ngày càng phát triển.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.