.

Tăng tính chuyên nghiệp, giảm bệnh hình thức

.

Từ khi thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU, phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) không có cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật, mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đến liên hệ công việc tại phường ngày càng cao; thái độ, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được nâng lên rõ rệt.

Đó là kết quả bước đầu sau một thời gian phường An Hải Bắc triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU, trong đó, phường luôn chú trọng đẩy mạnh chống quan liêu và tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp để đem đến sự hài lòng cho người dân, góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc, cho biết: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBND phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai đến toàn bộ hệ thống chính trị và cán bộ, công chức, trong đó chú ý đăng ký việc làm theo nội dung “5 xây, 3 chống” gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Cùng với đó là gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trên cơ sở nội dung đăng ký của tập thể, cá nhân, mỗi tháng một lần, Tổ “một cửa” họp để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những khuyết điểm; đồng thời rà soát những vấn đề bức xúc, phức tạp trong phạm vi quản lý của địa phương để có giải pháp hành động cụ thể, phục vụ tốt hơn cho công dân. Định kỳ 6 tháng và cuối năm, Đảng ủy phường triển khai kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên gắn với Chỉ thị 29-CT/TU để xếp loại thi đua, khen thưởng. Ngoài ra, thông qua hòm thư góp ý phản ánh của đảng viên, nhân dân đối với cán bộ, công chức phường và lắp đặt camera theo dõi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phường đã giám sát thường xuyên cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, chống quan liêu, tiêu cực.

Thời gian qua, phường An Hải Bắc tích cực tuyên truyền, thực hiện các giải pháp giảm bệnh hình thức, phô trương, hạn chế việc tổ chức các lễ kỷ niệm, hội nghị, tiếp khách không thật sự cần thiết, gây lãng phí tại cơ quan, đơn vị. Theo ông Trần Văn Hùng, phường chỉ duy trì việc giao ban đầu tuần khi có công việc đột xuất. Vì vậy, hiện nay, số lượng các cuộc giao ban đầu tuần và các cuộc họp đã giảm xuống 50%. Thay vào đó, việc tổ chức hoạt động, trao đổi thông tin của phường được tiến hành thông qua hệ thống điện tử công vụ, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp trong điều hành, tổ chức hoạt động cũng như phục vụ công dân nhanh hơn, hợp lý hơn và thân thiện hơn.

Điểm nổi bật ở phường An Hải Bắc trong thời gian qua là đã xây dựng và triển khai thực hiện đoạn phim tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính với hình ảnh sinh động cùng những câu hỏi ngắn gọn, như: “Tôi muốn sao lục giấy khai sinh, giấy kết hôn, giấy chứng tử nhưng tôi không có thời gian đến UBND phường thì phải làm sao?”; “Các lĩnh vực hành chính nào thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp phường, xã?”; “Tôi có thể đánh giá thái độ làm việc của cán bộ, công chức phường qua các kênh nào?”... Những câu hỏi như thế đã được trả lời và hướng dẫn cụ thể, chi tiết, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện, đem lại sự hài lòng cho công dân.

“Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng vững bền để phường An Hải Bắc tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới”, ông Trần Văn Hùng chia sẻ.

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.