.

Tăng cường giám sát thực thi công vụ

.

Tuyên truyền rộng rãi, cụ thể hóa cách thức thực hiện, nâng cao vai trò giám sát là những hành động quyết liệt của phường Thạch Thang, quận Hải Châu trong công tác triển khai Chỉ thị 29-CT/TU.

Bà Phạm Thị Kim Oanh, cán bộ Văn phòng-Thống kê phường Thạch Thang, cho biết UBND phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Chỉ thị 29-CT/TU. Do đó, việc triển khai Chỉ thị 29-CT/TU đến toàn thể cán bộ, công chức (CBCC) được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, như: thông qua cuộc họp đầu năm, lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp giao ban hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”…

Đến nay, tất cả 51 cán bộ, công chức phường Thạch Thang đều đăng ký thực hiện các nội dung “5 xây, 3 chống” với những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng vị trí công tác khác nhau. Đặc biệt, đối với các cơ quan, đơn vị có lĩnh vực phức tạp, việc đăng ký Chỉ thị 29-CT/TU phải bảo đảm cụ thể, rõ ràng; đồng thời theo dõi kết quả thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Cụ thể, ở lĩnh vực quản lý đô thị và trật tự vỉa hè, đơn vị liên quan phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm cụ thể đối với từng CBCC. Từ đó, công tác quản lý đô thị ngày càng được triển khai thực hiện hiệu quả, CBCC từng bước hình thành cung cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm với thái độ hòa nhã khi tiếp dân.

Song song đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng của nhân dân cùng với chính quyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cảnh quan xanh-sạch-đẹp. Tương tự, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả công việc, góp phần hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Không những vậy, công tác tuyên truyền và quán triệt Chỉ thị 29-CT/TU còn được phổ biến rộng rãi trong nhân dân thông qua các cụm loa di động của phường, niêm yết tại trụ sở cơ quan, triển khai đến các tổ dân phố trong các cuộc họp giao ban... Thông qua đó, chính quyền địa phương vận động, khuyến khích nhân dân cùng tham gia giám sát đạo đức công vụ, thái độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phường Thạch Thang còn tăng cường giám sát công chức thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần nội dung Chỉ thị 29-CT/TU. Ông Trần Thế Sơn, Chủ tịch UBND phường Thạch Thang, cho biết công tác giám sát và phản biện xã hội cũng được thực hiện hiệu quả trên nhiều kênh, phương tiện, như: niêm yết số điện thoại của lãnh đạo phường, lắp đặt camera tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hòm thư góp ý, công bố số điện thoại đường dây nóng, xây dựng chuyên mục tiếp nhận và trả lời ý kiến góp ý trên trang thông tin điện tử…

Đồng thời, UBND phường còn duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân hằng tuần để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Điểm nhấn trong công tác giám sát và phản biện xã hội của phường Thạch Thang còn là sự ra đời của tổ kiểm tra công vụ. Thông qua các biện pháp quyết liệt trên, lãnh đạo phường có thể nắm bắt tình hình thực thi công vụ của đội ngũ CBCC, người lao động và kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh hoặc xem xét kỷ luật đối với đơn vị và cá nhân có sai phạm. Đồng thời, mỗi tháng, UBND phường tổ chức họp giao ban CBCC phường để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng người. Việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị 29-CT/TU cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá, xét khen thưởng thưởng cuối năm.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.