.

Trễ hẹn hồ sơ, không được xét thi đua

.

Chủ tịch UBND quận Thanh Khê vừa ban hành thông báo về kết quả xử lý việc Phòng Văn hóa - Thông tin (VH-TT) quận để chậm trễ giải quyết hồ sơ hành chính của công dân. Do để trễ hẹn 20 hồ sơ đề nghị cấp phép kinh doanh lĩnh vực văn hóa-thông tin, Trưởng phòng VHTT quận Thanh Khê đã phải gửi thư xin lỗi các hộ dân; chuyên viên trực tiếp xử lý hồ sơ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương thêm 1 năm và không xét danh hiệu lao động tiên tiến năm 2016; tập thể Phòng VH-TT không được xét thi đua năm 2016.

Theo văn bản thông báo, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê phê bình ông Trần Trung Ngọc, Trưởng phòng VH-TT quận đã thiếu kiểm tra, đôn đốc công chức thuộc quyền quản lý trong giải quyết hồ sơ của công dân, dẫn đến trễ hẹn hồ sơ kéo dài so với thời gian quy định; không thực hiện xin lỗi công dân theo quy định. Đồng thời, phê bình ông Nguyễn Ngọc Chước, chuyên viên xử lý hồ sơ, về lỗi không giải quyết hồ sơ của công dân dẫn đến trễ hẹn trả kết quả hồ sơ theo quy định, yêu cầu công dân cung cấp thêm giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ đã được quy định tại bộ thủ tục hành chính hiện hành.

Trên thực tế, Phòng VH-TT có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi điện tử sao cho bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Theo ông Ngọc, đây không phải là những hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ cấp mới nhưng theo quy định của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, các hộ dân đang kinh doanh phải thực hiện một số điều chỉnh như mở rộng diện tích các phòng máy tối thiểu lên 50m². Tuy nhiên, các hộ dân sau khi điều chỉnh lại không báo cho phòng biết, công chức trực tiếp xử lý hồ sơ cũng không theo dõi sát sao để báo cáo lại lãnh đạo nên để trễ hẹn hồ sơ.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Trưởng phòng VH-TT quận Thanh Khê đã có văn bản xin lỗi nhưng lại xin lỗi… Chủ tịch UBND quận vì để trễ hẹn hồ sơ. Sau đó, theo hướng dẫn của Phòng Nội vụ quận, ông Ngọc mới làm văn bản xin lỗi gửi đến 22 hộ dân đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi điện tử bị trễ hẹn hồ sơ. Phòng VH-TT cũng đã triển khai họp phê bình, xử lý kỷ luật đối với công chức có liên quan trực tiếp, đồng thời nhắc nhở toàn thể cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh cho biết, việc phải ra thông báo công khai phê bình đích danh Trưởng phòng VH-TT và công chức có liên quan trực tiếp để trễ hẹn trả kết quả hồ sơ hành chính là nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21-7-2015 về việc xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ công việc của tổ chức, cá nhân. Trong thời gian đến, UBND quận sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính của các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND quận; yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, bổ sung vào quy chế hoạt động các hành vi vi phạm và biện pháp xử lý quy định tại Chỉ thị số 07/CT-UBND.

ĐOÀN SƠN

;
.
.
.
.
.