.

Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

.

Nếu như trong năm 2015, thời gian xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp giá trị dưới 20 tỷ đồng được Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hòa Vang triển khai trong 25 ngày, thì từ năm 2016 đến nay, thời gian còn 15 ngày.

Trong khi đó, thủ tục thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm được Phòng Y tế huyện giảm thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 7 ngày. Đối với hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Internet, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện xử lý xong trong vòng 8 ngày làm việc, giảm 2 ngày so với trước. Ở cấp xã, thủ tục đăng ký lại việc sinh cho công dân được UBND xã Hòa Phước giải quyết ngay thay vì phải thực hiện trong 2 ngày.

Việc xác nhận cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được xã Hòa Nhơn cắt giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày. Xã Hòa Sơn cũng cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục đăng ký việc nhận con nuôi từ 20 ngày còn 10 ngày… Đây là 6 trong số 130 thủ tục hành chính được UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo các phòng, ban và UBND 11 xã triển khai từ đầu năm 2016 đến nay. Điểm nổi bật là một số xã đã lồng ghép việc giải quyết một số thủ tục hành chính có nội dung liên quan với nhau để cắt ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Vang Đặng Phú Hành cho biết, sau rà soát cuối năm 2015, huyện Hòa Vang cam kết cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính để giảm thời gian chờ đợi và đi lại nhiều lần của tổ chức, công dân. Đến nay, toàn huyện đã rút ngắn 213 ngày làm việc khi xử lý hồ sơ.

Trong đó, các ngành thuộc huyện rút ngắn 51 ngày làm việc; ở cấp xã rút ngắn 162 ngày làm việc. Theo ông Đặng Phú Hành, sự chuyển biến rõ nét nhất trong công tác cải cách hành chính theo tinh thần Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy là gắn kết thực hiện nội dung “5 xây” trong chỉ thị này với cuộc vận động “3 hơn” trong cải cách hành chính.

Thay vì giải quyết thủ tục theo đúng thời gian quy định của thành phố thì đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã phải lựa chọn cụ thể thủ tục và đề xuất thời gian, lộ trình sẽ cắt giảm trong năm 2016. Song song với giảm mạnh thời gian giải quyết thủ tục, đột phá mới trong cải cách hành chính là UBND huyện tạo điều hiện cho công dân tiếp cận, thực hiện 274 hồ sơ đăng ký trực tuyến. Trong đó, 266 hồ sơ đăng ký kinh doanh; 4 hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm và 4 hồ sơ xác nhận quy hoạch.

Để công tác cải cách thủ tục hành chính ở huyện Hòa Vang ngày càng hiệu quả, nhất là thực hiện nội dung “nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn” gắn với tinh thần “trách nhiệm, gương mẫu, chuyên nghiệp” ngày càng hiệu quả và thiết thực, UBND huyện đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua và bình xét khen thưởng năm 2016 để các đơn vị, địa phương phấn đấu.

Tuy vậy, qua kiểm tra, rà soát, vẫn còn một số xã chưa triển khai quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính mà nguyên nhân một phần là do một số cán bộ xã chưa tận dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Cá biệt, vẫn còn một số cán bộ sử dụng máy vi tính chưa thành thạo. Điều này đã tạo ra sự không đồng đều trong cải cách hành chính ở 11 xã của huyện Hòa Vang trong thời gian qua.

Do đó, sắp đến UBND huyện sẽ tiếp tục phát huy vai trò của bộ phận cải cách hành chính trực thuộc UBND huyện trong việc kiểm tra, giám sát việc cắt giảm thủ tục hành chính từ huyện xuống xã nhằm mang lại sự hài lòng cho người dân khi đến giao dịch tại các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.