.

Cải cách hành chính hướng đến người dân

.

Trong năm 2016, với sự đổi mới quyết liệt trong công tác cải cách hành chính (CCHC), phường Mân Thái (quận Sơn Trà) từ một nền hành chính có thể nói là “cứng nhắc” đã chuyển sang nền hành chính hướng đến người dân với sự thân thiện và gần gũi.

Ông Nguyễn Lâm Hà, Chủ tịch UBND phường Mân Thái cho biết: Thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, UBND phường Mân Thái xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác của địa phương.

Lãnh đạo UBND phường luôn ý thức sâu sắc và quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc. Tại các cuộc họp giao ban hằng tuần, lãnh đạo phường thường xuyên quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đến toàn thể cán bộ, công chức phường.

Qua đó, 100% cán bộ, công chức đã đăng ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU gắn với việc lồng ghép Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong công tác.

Đặc biệt, trong năm 2016, UBND phường phát động thực hiện mô hình “Một cửa thân thiện” và được quận Sơn Trà công nhận là sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở. Trong đó nhấn mạnh đến 3 trọng điểm: Thứ nhất, thực hiện “3 xin” (xin chào, xin mời ngồi, xin cảm ơn) và trong quá trình đó luôn thực hiện “3 luôn” (luôn mỉm cười, luôn đúng mực, luôn đúng luật).

Thứ hai, xây dựng và duy trì hệ thống cây xanh tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Thứ ba, thực hiện hệ thống thư gửi công dân: 2 thư chúc mừng đối với thủ tục khai sinh và kết hôn, một thư chia buồn với thủ tục khai tử. Điều này cho thấy, sự thân thiện của cán bộ, công chức đã hướng đến người dân và được người dân đồng tình ủng hộ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND phường thường xuyên chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cập nhật dữ liệu tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân tại phần mềm một cửa, đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung tiêu chí “nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn” cho toàn thể cán bộ, công chức nắm rõ để phối hợp thực hiện.

Có thể nhận thấy, kết quả đạt được bước đầu của CCHC thông qua thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại phường Mân Thái đã giúp rút ngắn thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp; đồng thời góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức và cơ quan Nhà nước, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính cũng như tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Mặt khác, cơ chế “một cửa liên thông” đã điều chỉnh mối quan hệ giữa nhân dân và công chức, giúp cho người dân có được sự gần gũi, sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với bộ phận chuyên môn trong thi hành công vụ; tạo cơ chế giám sát, quản lý của nhân dân đối với cơ quan Nhà nước, giữa lãnh đạo với cán bộ, công chức thuộc quyền.

Đến nay, các hoạt động về CCHC ở UBND phường Mân Thái đã từng bước đi vào nền nếp, cơ bản giải quyết tốt các giao dịch hành chính với công dân và tổ chức. Trong năm 2016, phường đã tiếp nhận 9.158 hồ sơ và luôn giải quyết đúng hẹn hoặc sớm hẹn.

Phường cũng đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân qua hình thức trực tuyến và khảo sát độc lập tại bộ phận “một cửa” với tổng số 517 phiếu khảo sát, trong đó có 415 phiếu khảo sát trực tuyến, 102 phiếu khảo sát trực tiếp với kết quả 100% người dân hài lòng.

Gia Huy

;
.
.
.
.
.