.

[INFOGRAPHIC]: Từ 1-8, tăng giá dịch vụ y tế

ĐNĐT - Đa số mức giá dịch vụ tăng 2-4 lần so với hiện hành. Việc tăng giá sẽ bất lợi cho những bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trong việc chi trả phí điều trị. Những bệnh nhân có thẻ BHYT không bị ảnh hưởng nhiều vì vẫn được hưởng dịch vụ y tế (phần lớn) do BHYT chi trả.

 

 Đồ họa: VĂN QUANG

;
.
.
.