.

Xử phạt 13 nhà thuốc vi phạm

.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức thanh tra 60 nhà thuốc, quầy thuốc tại 7 quận, huyện, qua đó cảnh cáo 2 cơ sở và phạt tiền hơn 34,3 triệu đồng đối với 11 cơ sở. Những cơ sở vi phạm bị phạt tiền chủ yếu do để lẫn sản phẩm; kinh doanh thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn khi không có đơn của bác sĩ; không mở sổ ghi chép, theo dõi hoạt động mua thuốc…

Theo báo cáo của Thanh tra Sở Y tế, đợt kiểm tra lần này cho thấy số vụ vi phạm hành chính đối với các cơ sở bán lẻ thuốc tương đối cao, trong đó cơ sở vi phạm chiếm 21,67% tổng số cơ sở được thanh tra. Vẫn còn tồn tại nhiều hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng như kinh doanh thuốc khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; thậm chí kinh doanh thuốc không còn nguyên vẹn bao bì như hồ sơ đã được phê duyệt. Ngoài ra, một số cơ sở bán lẻ thuốc được cơ quan quản lý cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc GPP, nhưng trong quá trình hoạt động lại không duy trì, thực hành tốt các nguyên tắc quy định.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.