Quá trình di căn ung thư diễn ra như thế nào?

.

Các nhà khoa học Nhật vừa có cách để nhìn thấy quá trình ung thư di căn khắp cơ thể như thế nào, mở ra cơ hội phát hiện sớm di căn ung thư.

.
Quá trình di căn ung thư diễn ra như thế nào?

Theo Dân trí

;
.
.
.
.
.