Thông qua nhiều nội dung quan trọng trình HĐND thành phố vào kỳ họp cuối năm 2020

Thông qua nhiều nội dung quan trọng trình HĐND thành phố vào kỳ họp cuối năm 2020

ĐNO - Ngày 30-10, phát biểu tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 10, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, kỳ họp HĐND thành phố vào cuối năm 2020 rất quan trọng, sẽ thông qua nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến cả một nhiệm kỳ mới 2020-2025. Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị trình HĐND thành phố thông qua vào kỳ họp cuối năm 2020.

.