Đeo bám đến cùng việc xử lý vấn đề cử tri quan tâm

Đeo bám đến cùng việc xử lý vấn đề cử tri quan tâm

ĐNO - "Các vị đại biểu HĐND cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phải là những người đại diện xứng đáng của nhân dân, phải có tâm sáng, chính kiến, bản lĩnh, dành nhiều thời gian hơn nữa cho hoạt động của đại biểu, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời phản ảnh và đeo bám đến cùng việc xử lý của các cấp, các ngành về những tồn tại, bất cập và những vấn đề bức xúc trong cuộc sống mà cử tri quan tâm".

.