Từ 18 giờ 31-7, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà trong một số trường hợp

Từ 18 giờ 31-7, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà trong một số trường hợp

ĐNO - Chiều 30-7, phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu UBND thành phố sớm hoàn thiện, bổ sung một số nội dung, biện pháp về Chỉ thị đang dự thảo để có cơ sở thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy được nêu rõ tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30-7.

.