.

Xây dựng văn hóa giao thông

.

Hưởng ứng chương trình “Thành phố 4 an”, các cấp Mặt trận thành phố thực hiện an toàn giao thông (ATGT) gắn với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Ban An toàn giao thông thành phố đã ký kết chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT” giai đoạn 2017 - 2021. Để thực hiện tốt chương trình này, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, vận động thực hiện nếp sống văn hóa tham gia giao thông trong các tầng lớp nhân dân, chú trọng vào thanh, thiếu niên, làm cho phong trào này rộng khắp trong cộng đồng dân cư.

Mặt trận còn phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về ATGT ở cơ sở như: “Gia đình bảo đảm trật tự ATGT”, “Khu dân cư bảo đảm trật tự ATGT”, “Đoạn đường tự quản”, “Tổ cảnh giới an toàn đường sắt”, “Tuyến đường văn hóa - văn minh đô thị”, “Tổ xe thồ tự quản”, “Thôn tự quản về ATGT”...  góp phần nâng cao chất lượng thôn, xã nông thôn mới, khu dân cư, phường đô thị văn minh.

Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, làm giảm mạnh các loại vi phạm về ATGT như: lạng lách, đánh võng, đi sai làn đường, vượt quá tốc độ cho phép, quá tải, vượt đèn đỏ, không uống rượu bia khi lái xe, không lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, đất hành lang an toàn đường bộ, đường sắt. Mặt trận vận động nhân dân tự tháo dỡ lều quán, bảng hiệu lấn chiếm hành lang lộ giới, sử dụng phương tiện giao thông công cộng…

Gắn nội dung tuyên truyền chấp hành quy định của pháp luật về trật tự ATGT vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn, tổ chức để nhân dân và các khu dân cư ký cam kết khu dân cư, gia đình bảo đảm trật tự ATGT; xây dựng và gắn tiêu chí xây dựng gia đình, khu dân cư bảo đảm ATGT với tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Thôn văn hóa”.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Mặt trận các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức tốt các đợt ra quân phát quang, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vận động giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, đặt biển hiệu, biển quảng cáo, phơi phóng các sản phẩm từ nông - lâm - ngư nghiệp làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp mỹ quan, che khuất tầm nhìn của phương tiện tham gia giao thông.

Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực bảo vệ các công trình giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương về những thiệt hại, hư hỏng của các công trình giao thông, đồng thời tố giác những hành vi xâm phạm hành lang lộ giới cũng như làm hư hại đến các công trình giao thông công cộng.

Thông qua công tác giám sát, Mặt trận các cấp góp phần bảo đảm hiệu lực của quy định pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; phát động các phong trào tự quản của nhân dân. Phát hiện, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý những hành vi vi phạm pháp luật ATGT làm thiệt hại đến tài sản và tính mạng của người dân.

Trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) hằng năm, Mặt trận các cấp kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”; phê bình những tập thể, cá nhân không đạt mục tiêu đề ra.

XUÂN PHÚC

;
.
.
.
.
.