Câu lạc bộ Tổ dân phố 5 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo

Thời gian qua, mô hình CLB Tổ dân phố 5 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo ở phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) phát huy được sức mạnh đoàn kết và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, đóng góp thiết thực công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh Bắc Nguyễn Văn Trung cho biết, mô hình CLB Tổ dân phố 5 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo do các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phối hợp tổ chức dùng để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn ngoài chỉ tiêu Quỹ Vì người nghèo. Cụ thể, số tiền vận động được từ các CLB Tổ dân phố 5 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo sẽ được nộp về UBND phường quản lý theo đúng nguyên tắc tài chính.

UBND và Ủy ban  MTTQ Việt Nam phường phối hợp khảo sát, kiểm tra, xét chọn những hộ được hỗ trợ trên cơ sở đề nghị từ các tổ dân phố và có sự điều phối quỹ phù hợp với nhu cầu ở từng tổ. Từ mô hình này, các hộ nghèo, hộ khó khăn trong từng khu dân cư đã được giúp đỡ về vốn, phương tiện sinh kế, vật dụng gia đình, kinh phí sửa chữa nhà. Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ kịp thời. Đơn cử như ông Nguyễn Xuân Tâm ở tổ 54 được hỗ trợ 5 triệu đồng để mua xe nước mía làm dịch vụ bán nước giải khát, nhờ đó, gia đình ông có thu nhập mỗi ngày hơn 100.000 đồng. Hay như anh Nguyễn Văn Thọ (tổ 50) được hỗ trợ mua máy khoan và máy cắt theo nguyện vọng, từ đó có việc làm ổn định…   

Thời gian qua, mô hình CLB Tổ dân phố 5 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Đơn cử như khu dân cư Quang Thành 3B1 có 4 tổ dân phố thì cả 4 tổ đều thực hiện vượt mức quy định. Tương tự, cả 3/3 tổ dân phố ở khu dân cư Quang Thành 3A2 đều đã trở thành thành viên CLB Tổ dân phố 5 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo. Đặc biệt, tổ dân phố 13 dẫn đầu toàn phường với kết quả vận động được gần 15 triệu đồng trong năm 2018 và hiện cũng đang là lá cờ đầu năm 2019 với số tiền đã vận động hơn 14 triệu đồng.

Nhiều khu vực không còn hộ nghèo nhưng nhân dân vẫn nhiệt tình ủng hộ và tiền được chuyển sang giúp hộ nghèo ở địa bàn khác. Gần đây nhất, khu dân cư Đa Phước 4 đã chuyển 8 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho bà Phạm Thị Lan ở khu dân cư Đa Phước 3… Nếu như năm 2018, toàn phường có 21/81 tổ dân phố gia nhập CLB Tổ dân phố 5 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, thì năm 2019 đã có 34/81 tổ dân phố hoàn thành mức vận động này.

Với mô hình CLB Tổ dân phố 5 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, hơn 1.100 lượt hộ nghèo, hộ khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời, chỉ từ đầu năm 2019 đến nay, toàn phường đã giúp 75 hộ thoát nghèo bền vững. Ông Cao Tất Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố 13, cho biết, mô hình CLB Tổ dân phố 5 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo phù hợp thực tế, đơn giản về thủ tục và tiền hỗ trợ đến với hộ nghèo nhanh chóng, kịp thời. Còn theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, Hòa Khánh Bắc là phường đầu tiên ở Đà Nẵng có mô hình CLB Tổ dân phố 5 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo ngoài chỉ tiêu Quỹ Vì người nghèo hằng năm, đem lại hiệu quả thiết thực, cần được tuyên truyền nhân rộng.  

 LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.