Ký họa từ kháng chiến

ĐNO - Từ ngày 24-7 đến ngày 10-8, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày, giới thiệu đến công chúng hơn 40 bức ký họa (phiên bản) về chiến trường miền Trung-Tây Nguyên.

Đây là hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2018). 

Triển lãm nhằm nêu cao truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; đồng thời giúp công chúng hiểu rõ hơn về nghệ thuật tạo hình trong ký họa. Ảnh:
Triển lãm nhằm nêu cao truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; đồng thời giúp công chúng hiểu rõ hơn về nghệ thuật tạo hình trong ký họa. 
Những bức ký họa tái hiện lại thời kỳ đấu tranh gian khổ mà hào hùng của dân tộc.
Những bức ký họa tái hiện thời kỳ đấu tranh gian khổ mà hào hùng của dân tộc.
Bức ký họa “Giã gạo nuôi quân” của cố họa sĩ Hoàng Sơn.
Bức ký họa “Giã gạo nuôi quân” của cố họa sĩ Hoàng Sơn.
Tác phẩm "Tận dụng vũ khí đánh địch" của họa sĩ Phạm Hồng.
Ký họa chân dung lão anh hùng Hồ Văn Biển của họa sĩ Trần Việt Sơn.
Ký họa chân dung lão anh hùng Hồ Văn Biển của họa sĩ Trần Việt Sơn.
Chân dung nữ du kích Tam Kỳ, Quảng Nam của họa sĩ Phạm Hồng.
Chân dung nữ du kích Tam Kỳ, Quảng Nam của họa sĩ Phạm Hồng.
Ký họa về Tổ DKZ-57-Nguyễn Xuân Thế của họa sĩ Trần Việt Sơn.
Ký họa về Tổ DKZ-57-Nguyễn Xuân Thế của họa sĩ Trần Việt Sơn.
Tác phẩm
Tác phẩm "Không để kẻ thù chạy thoát" của cố họa sĩ Hoàng Sơn.

LÊ QUYÊN (thực hiện)

;
.
.
.
.