Bảo tàng văn hóa Phật giáo đầu tiên của Việt Nam

ĐNO - Bảo tàng văn hóa Phật giáo đặt tại chùa Quán Thế Âm được coi là bảo tàng văn hóa Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam, nằm trong quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

Bộ sưu tập của bảo tàng được hình thành và liên tục sưu tầm, bổ sung qua ba đời trụ trì/
Bộ sưu tập của bảo tàng được hình thành và liên tục sưu tầm, bổ sung qua ba đời trụ trì.
Các bộ sưu tập phản ánh nghệ thuật Phật giáo Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á, phản ánh văn hóa Phật giáo...
Các bộ sưu tập phản ánh nghệ thuật Phật giáo Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á, phản ánh văn hóa Phật giáo...
Những hiện vật phong phú, đa dạng về phong cách thể hiện và chất liệu, ngoài giá trị là những tác phẩm nghệ thuật cổ còn kết tinh những tinh hoa của di sản văn hóa Phật giáo.
Những hiện vật phong phú, đa dạng về phong cách thể hiện và chất liệu, ngoài giá trị là những tác phẩm nghệ thuật cổ còn kết tinh những tinh hoa của di sản văn hóa Phật giáo.
Những hiện vật tái hiện các câu chuyện, tác phẩm từ huyền thoại, truyền thuyết đặc trưng của tín ngưỡng Phật giáo, với tư tưởng hướng thiện, hướng đến một đời sống tinh thần-tâm linh cao quý.
Những hiện vật tái hiện các câu chuyện, tác phẩm từ huyền thoại, truyền thuyết đặc trưng của tín ngưỡng Phật giáo, với tư tưởng hướng thiện, hướng đến một đời sống tinh thần-tâm linh cao quý.
Tượng Phật nằm.
Tượng Phật nằm.
A
Tượng Kim Cang thừa Mật tông.
Tượng Phật chất liệu đồng từ Thái Lan, thế kỷ XIX.
Tượng Phật chất liệu đồng từ Thái Lan, thế kỷ XIX.
Khoảnh khắc đẹp nao lòng trước ánh bình minh.
Không gian của bảo tàng kết nối văn hóa tâm linh, mang lại cho du khách cảm giác an bình, thịnh vượng.

 KHẢ THỊNH (thực hiện)

;
;
.
.
.
.