Mùa chim di trú

ĐNO - Vào mùa chim di trú, nhiều loại chim với đủ hình thù, màu sắc lại dừng chân, tránh rét trên bãi biển Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà, tạo nên sự sinh động cho bức tranh thiên nhiên của thành phố.

Cò đen Pacific reef heron
Cò đen (Pacific reef heron) kiếm ăn dưới chân bán đảo Sơn Trà. Ảnh: HỒNG HUY
Choắt mỏ cong bé (Whimbrel)
Choắt mỏ cong bé (Whimbrel) trên bãi biển Mân Thái. Ảnh: HỒNG HUY
Một đàn rẽ cổ xám (Sanderling), Thường tụ tập thành từng đàn rất sôi động trên bãi biển.
Chim rẽ cổ xám (Sanderling) tụ tập thành đàn trên bãi biển. Ảnh: HỒNG HUY
Cận cảnh một cá thể rẽ cổ xám. Loài chim này thường sống ở các bãi bồi ngập triều và vùng đầm lầy ven biển
Cận cảnh một cá thể rẽ cổ xám. Loài chim này thường sống ở các bãi bồi ngập thủy triều và vùng đầm lầy ven biển. Ảnh: HỒNG HUY
Rẽ cổ đỏ (Red-necked Phalarope) thường bơi theo đàn, tụ tập ở các bãi bồi ngập thủy triều ven biển, ao, ngoài biển xa.
Rẽ cổ đỏ (Red-necked Phalarope) thường bơi theo đàn, tụ tập ở các bãi bồi ngập thủy triều, ven biển, ao... Ảnh: HỒNG HUY
Chìa vôi trắng (White Wagtail) Đồng ruộng, ven đường, chỗ trống trải và nơi gần nguồn nước.
Chìa vôi trắng (White Wagtail) sống ở khu vực đồng ruộng, ven đường, chỗ trống trải và nơi gần nguồn nước. Ảnh: HỒNG HUY
Rẽ khoang (Ruddy Turnstone) kiếm ăn bằng cách lật từng hòn sỏi.
Rẽ khoang (Ruddy Turnstone) kiếm ăn bằng cách lật từng hòn sỏi. Ảnh: HỒNG HUY
Cò lửa lùn (Yellow Bittern) sống dọc các bãi sậy, bãi cỏ và đồng lúa ngập nước
Cò lửa lùn (Yellow Bittern) sống dọc các bãi sậy, bãi cỏ và đồng lúa ngập nước. Ảnh: HỒNG HUY
Đuôi đỏ núi đá trán xám (Daurian Redstart) sống đơn lẻ ở các bìa rừng, các vùng cỏ cây rậm rạp.
Đuôi đỏ núi đá trán xám (Daurian Redstart) sống đơn lẻ ở các bìa rừng, các vùng cỏ cây rậm rạp. Ảnh: HỒNG HUY
Cuốc ngực trắng (White-breasted Waterhen)
Một cá thể cuốc ngực trắng (White-breasted Waterhen) kiếm ăn trong mưa. Ảnh: HỒNG HUY
Gà nước mày trắng (White-browed Crake)
Sự xuất hiện của các loài chim di trú làm sinh động hơn bức tranh thiên nhiên của thành phố. Trong ảnh: Gà nước mày trắng (White-browed Crake). Ảnh: HỒNG HUY

  HỒNG HUY (thực hiện)

;
;
.
.
.
.