Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hòa Ninh

ĐNO - Được thành lập từ tháng 7-2017, Hợp tác xã rau-hoa-củ-quả Hòa Vang (HTX) thuộc thôn Trung Nghĩa (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) là một trong những nơi phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) của thành phố. 

Ảnh: XUÂN SƠN
Ngày 15-5-2019, UBND huyện Hòa Vang đã có quyết định phê duyệt dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng CNC tại HTX rau-hoa-củ-quả Hòa Vang trên cơ sở đề nghị của Hội Nông dân thành phố các sở, ngành và huyện Hòa Vang. Ảnh: XUÂN SƠN 
Ảnh: XUÂN SƠN
Trong năm 2019, HTX đầu tư xây dựng 2.800m2 nhà màng sản xuất rau thủy canh, dưa lưới và hoa theo hướng NNCNC theo chương trình hỗ trợ của Hội Nông dân thành phố và UBND huyện Hòa Vang với kinh phí 2,4 tỷ đồng. Trong ảnh: Các giống dưa lưới là Inthanon RZ và Rangipo RZ trồng ở HTX. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: XUÂN SƠN
Vườn cà chua phát triển xanh tốt tại nhà màng. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Hơn 4.000 gốc hoa đồng tiền được trồng trong nhà màng đã phát triển ổn định. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Hoa đồng tiền cắt cành tại HTX nở to, đều, phục vụ nhu cầu lễ, Tết tại thị trường Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Hệ thống bơm tưới nước cho cây, hoa tại các nhà màng. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Việc sản xuất tại HTX đạt tiêu chuẩn quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) và VietGAP. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Hệ thống quạt thông gió kiểm soát nhiệt độ cho nhà màng. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Dưa lưới tại HTX được thu hoạch sau 80 ngày gieo trồng để bảo đảm chất lượng ngon, ngọt, giòn; đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Các loại nông sản được dán nhãn nhận diện thương hiệu trước khi ra thị trường, đến với các siêu thị, cửa hàng chuyên doanh... Ảnh: NGUYỄN LỄ

Theo UBND xã Hòa Ninh, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung quy hoạch, phát triển kinh tế của xã nhanh và bền vững, tiếp tục kêu gọi đầu tư nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp CNC kết hợp với phát triển du lịch sinh thái; xây dựng và duy trì các mô hình sản xuất rau, hoa ứng dụng CNC. Tích cực thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tập trung xây dựng 1 - 2 sản phẩm OCOP. 

 XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ

;
;
.
.
.
.
.