Lễ mừng lúa mới của người Cơ tu

ĐNO - Vừa qua, tại hai thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) diễn ra Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề: Lễ mừng lúa mới và kết nghĩa của đồng bào dân tộc Cơ tu.

Những vị già làng của 3 thôn Phú Túc, Tà Lang, Giàn Bí cùng ngồi lại để làm lễ kết nghĩa trước tượng Bác Hồ.
Những vị già làng của 3 thôn Phú Túc, Tà Lang, Giàn Bí cùng ngồi lại để làm lễ kết nghĩa.
aaa
Mâm cúng kết nghĩa. 
Người già làng đánh chiêng vui tươi trong ngày lễ kết nghĩa các thôn với nhau.
Già làng đánh chiêng vui tươi trong ngày lễ kết nghĩa các thôn với nhau.
Nhiều hoạt động thể thao được tổ chức trung không khi vui tươi của người dân.
Nhiều hoạt động thể thao được tổ chức tại ngày hội.

CHÁNH LÂM

;
;
.
.
.
.