BOT lạm thu, biến chất: Vì đâu nên nỗi?

.

Vì đâu những trạm thu phí BOT liên tục vướng vào các sai phạm như lạm thu và thu không đúng quy định?

.
 
Nguồn: VOV/VTC1
;
.
.
.
.
.