[Video] Có nên tiếp tục miễn học phí cho sinh viên sư phạm?

.

Chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên sư phạm từng là một giải pháp tối ưu vào 20 năm trước để thu hút sinh viên vào học cũng như giải quyết bài toán thiếu giáo viên.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh hiện nay thì chính sách này đã lỗi thời cần phải thay đổi.

.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.