Đà Nẵng sẽ xử lý xe dù bến cóc qua camera

.

Đà Nẵng sẽ xử lý xe dù bến cóc qua camera

Theo TTXVN
;
.
.
.
.
.
.