Lạng Sơn: Điểm thi của 35 thí sinh chiến sỹ là không bất thường?

.

Đại diện Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc trả lời về nghi vấn xung quanh việc điểm thi cao bất thường của 35 CSCĐ ở Lạng Sơn.

Theo VOV

 

;
.
.
.
.
.
.