Điểm tin ngày 5-12

.

ĐNO - Giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư phải công khai, minh bạch; đầu tư dự án Nhà máy nước Hòa Liên theo phương thức đầu tư công; thu hút khách du lịch "trái vụ"; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh... là những thông tin nổi bật trên Báo Đà Nẵng số ra hôm nay, ngày 5-12.

XUÂN SƠN (thực hiện)

;
;
.
.
.
.
.