Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

.

Tối 13-11-2019, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư số 6 và số 9, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư số 6 và số 9, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tặng quà cho các gia đình thuộc địa bàn dân cư số 6 và số 9, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tặng quà cho các gia đình thuộc địa bàn dân cư số 6 và số 9, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình ở địa bàn dân cư số 6 và số 9, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình ở địa bàn dân cư số 6 và số 9, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư số 6 và số 9, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư số 6 và số 9, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình tặng quà cho các gia đình thuộc địa bàn khu dân cư số 6 và số 9, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình tặng quà cho các gia đình thuộc địa bàn khu dân cư số 6 và số 9, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tặng quà cho các gia đình thuộc địa bàn khu dân cư số 6 và số 9, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tặng quà cho các gia đình thuộc địa bàn khu dân cư số 6 và số 9, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.