Hướng dẫn cài đặt Bluezone - giảm tải cho tuyến đầu chống dịch Covid-19

.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone - ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19.

Theo VOV

;
;
.
.
.
.
.