Sẵn sàng lên đường nhập ngũ

.

ĐNO - Hiện nay, các địa phương trên địa bàn thành phố đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ giao nhận quân vào ngày 27-2, trong đó, việc nắm tình hình, tư tưởng thanh niên và gia đình được đặc biệt chú trọng.

 
Thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ

XUÂN DŨNG - XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.