Kỳ vọng phát triển đầu tư từ Triển lãm Vietbuild Đà Nẵng 2022

.

ĐNO - Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2022 do Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng và Công ty Tổ chức triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild phối hợp tổ chức tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng từ ngày 18 đến 22-5. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp và nhà đầu tư xúc tiến thương mại, mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ... trong bối cảnh hậu Covid-19.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.