Đà Nẵng phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và chất lượng hơn

.

Kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ngày 13-12-2018 tại Hà Nội về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “Đà Nẵng trong giai đoạn sắp tới cần phải phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và chất lượng hơn nữa”.

Đây chính vừa là nhiệm vụ mà Trung ương Đảng đặt ra, đồng thời cũng là kỳ vọng của người dân đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và những năm tiếp theo.

Ảnh: N.NGỌC QUANG
Ảnh: N.NGỌC QUANG

Sau 15 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Đà Nẵng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, là hình ảnh của một địa phương tiên phong trong quyết liệt cải cách và năng động phát triển, với tốc độ tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm, giai đoạn 2003-2018 tăng trung bình 10,1%/năm.

Năm 2018, giá trị GRDP gấp 4,2 lần so với năm 2003, GRDP bình quân đầu người gấp 7 lần và bằng 1,45 lần cả nước, 1,42 lần so với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại “Dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp”.

Trong đó, dịch vụ - nhất là dịch vụ du lịch phát triển vượt bậc, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp xếp hàng thứ 3 trong các tỉnh Nam Trung Bộ và xếp thứ 21 cả nước; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng nhanh. Kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng với số lượng doanh nghiệp đạt 22.000 đơn vị, đồng thời tham gia đóng góp 51,63% GRDP (2015).

Diện mạo đô thị thay đổi nhanh chóng, không gian đô thị tăng gấp 4 lần so với năm 2003 với hơn 4.200 đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ và hiện đại, từng bước khẳng định là đô thị lớn, đầu mối giao thông quan trọng. Các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ hạ tầng đều đạt và vượt góp phần bảo đảm chất lượng của cuộc sống.

Ảnh: LÊ HẢI SƠN
Ảnh: LÊ HẢI SƠN

Đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, dần bắt kịp tốc độ phát triển kinh tế. Các chương trình, đề án mang đậm tính nhân văn như “Thành phố 5 không”, “3 có”, “Thành phố 4 an”… được triển khai liên tục, kiên trì trong nhiều năm, từng bước khắc phục mặt trái của nền kinh tế thị trường, nâng cao ý thức của người dân đô thị.

Các chỉ số an sinh đa chiều như giáo dục, y tế, việc làm không ngừng tăng lên, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, chỉ số phát triển con người luôn trong nhóm tốt nhất cả nước.

Quốc phòng, an ninh được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được chú trọng. Sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền thành phố có nhiều cách làm mới, sáng tạo.

Thành quả đạt được của nhân dân thành phố trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW là hết sức lớn lao và rất đáng tự hào. Tuy nhiên, tốc độ phát triển kinh tế của chúng ta đang có biểu hiện chững lại, xuất hiện tình trạng khai thác nguồn đất dự trữ quá mức, tình trạng quá tải của hệ thống hạ tầng, tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết dứt điểm, sự thiếu hụt của nguồn nhân lực có trình độ.

Phát triển văn hóa chưa tương xứng với phát triển kinh tế. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định. Lực lượng lao động chưa phát huy đầy đủ khả năng chuyên môn, một bộ phận có biểu hiện làm việc cầm chừng, ỷ lại.  

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, trong bối cảnh của thuận lợi và thách thức đan xen, nhằm đưa Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, phát triển thịnh vượng, thông minh, sáng tạo, có bản sắc và bền vững thì Đà Nẵng cần phải “phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và chất lượng hơn nữa”.

Phát triển nhanh hơn với chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2030 là 12%, thu ngân sách trên 15% và đến năm 2030, GRDP trên đầu người đạt 8.500 USD; người dân có mức sống thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước hướng tới một nền kinh tế phát triển thịnh vượng.

Ảnh: PHAN QUANG TRÚC VIÊN
Ảnh: PHAN QUANG TRÚC VIÊN

Để đạt được mục tiêu nhanh hơn, thành phố cần nhanh chóng chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chú trọng phát triển theo chiều sâu kết hợp hợp lý theo chiều rộng, tập trung vào 5 lĩnh vực mũi nhọn: du lịch và dịch vụ tạo ra giá trị gia tăng cao, gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics, công nghiệp công nghệ cao gắn với đô thị sáng tạo, khởi nghiệp, công nghiệp công nghệ thông tin gắn với nền kinh tế số, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển.

Phát triển mạnh hơn với quy mô GRDP đến năm 2030 chiếm tỷ trọng 2% cả nước, dân số đạt 1,5 triệu người, trở thành đô thị hạt nhân trong chuỗi đô thị ven biển và động lực phát triển của khu vực, mở rộng không gian đô thị trên nguyên tắc phát triển thông minh, sáng tạo. Để đạt được mục tiêu mạnh hơn, thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị đô thị, tăng cường hợp tác, liên kết, tạo lập không gian kinh tế thống nhất trong toàn vùng để cùng phát triển.

Phát triển có chất lượng, hướng tới đô thị bền vững, có bản sắc, một thành phố đáng sống với môi trường sống trong sạch, an ninh, an toàn, bảo đảm cho mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, đều có cơ hội phát triển trí tuệ, tài năng cá nhân. Kiên trì tổ chức thực hiện các chương trình nhân văn tạo nên thương hiệu của thành phố, xây dựng nền văn hóa hướng về người dân và vì người dân, hình thành nên các giá trị, bản sắc riêng của người Đà Nẵng.

Hành trình 15 năm qua đã giúp Đà Nẵng khẳng định nên thương hiệu của một đô thị năng động tầm quốc gia, chúng ta cùng hy vọng vào một hành trình mới của 15 năm tiếp theo, với hành trang là một nghị quyết mới của Bộ Chính trị sẽ giúp cho Đà Nẵng bứt phá để trở thành một đô thị đạt đẳng cấp khu vực châu Á. 

Sau 15 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Đà Nẵng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, là hình ảnh của một địa phương tiên phong trong quyết liệt cải cách và năng động phát triển, với tốc độ tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm...

ĐẶNG VIỆT DŨNG

;
;
.
.
.
.
.