Khát vọng phát triển Đà Nẵng

.

Sự kiện nổi bật nhất trong năm 2020 của thành phố Đà Nẵng chính là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, mở ra vận hội phát triển mới của thành phố bên sông Hàn, xứng đáng với kỳ vọng của hơn 1 triệu dân thành phố và niềm tin của cả nước. Để Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững - khẳng định mạnh mẽ vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, yêu cầu đặt ra là thành phố cần tiếp tục khơi thông các nguồn lực, đi đầu trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.  Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố  Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.Ảnh: ĐẶNG NỞ
Công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. TRONG ẢNH: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Ảnh: ĐẶNG NỞ

3 đột phá hướng đến xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình

Để nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, không chỉ bằng những chương trình hành động cụ thể, sát đúng thực tiễn của từng cấp ủy và chính quyền địa phương mà cần tiếp tục nêu cao tinh thần đồng thuận, khơi dậy khát vọng phát triển để thành phố Đà Nẵng chinh phục những mục tiêu mới, đáp ứng nguyện vọng của người dân, du khách về một Đà Nẵng trở nên đáng sống. Yêu cầu này được  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo tại phiên khai khạc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra ngày 21-10-2020.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần “muôn nhà như một” của xứ Quảng Đà, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đồng thuận và trí tuệ tập thể, xây dựng, phát triển thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đà Nẵng trở thành thành phố tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực; trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội với vai trò là trung tâm công nghiệp, tài chính, du lịch, dịch vụ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; là trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực, quốc tế.

Từ những kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố xác định bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo sẽ tiếp tục với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thách thức trong việc tìm kiếm, khai thác và tạo động lực mới cho sự phát triển, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững; việc thực hiện vai trò đầu tàu kết nối trong nước và hội nhập quốc tế; những thách thức khó khăn của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là tác động tiêu cực kéo dài của Covid-19, sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt trong những năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố tập trung xây dựng và phát triển theo hướng bền vững. Trong ảnh: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bìa phải) trao quyết định của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính quận Cẩm Lệ từ loại II lên loại I cho UBND quận Cẩm Lệ. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố tập trung xây dựng và phát triển theo hướng bền vững. TRONG ẢNH: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bìa phải) trao quyết định của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính quận Cẩm Lệ từ loại II lên loại I cho UBND quận Cẩm Lệ. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Vì vậy, chủ đề Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời cũng là mục tiêu, động lực phấn đấu của thành phố Đà Nẵng 5 năm đến là “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”. Chủ đề này thể hiện tư duy, định hướng mới về phương hướng, mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và trước những thay đổi lớn của bối cảnh và thực tiễn tình hình những năm đến. Đại hội đưa ra phương châm: Đoàn kết- Kỷ cương - Nêu gương - Hành động. Điểm mới được xác định đây là phương châm cho cả nhiệm kỳ, chứ không phải là phương châm trong thời gian diễn ra đại hội như các nhiệm kỳ trước.

Trên tinh thần cốt lõi của đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mang tính bước ngoặt cần triển khai ngày từ đầu nhiệm kỳ. Thứ nhất, tập trung xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững. Thứ hai, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Thứ ba, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14, ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. 

Bình minh Đà Nẵng. Ảnh: LÊ HUY TUẤN
Bình minh Đà Nẵng. Ảnh: LÊ HUY TUẤN

Tầm nhìn và khát vọng phát triển

Từ năm 1997 đến nay, sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã thể hiện khát vọng vươn lên của thành phố trẻ, năng động, giàu sức sáng tạo và đã đạt những thành tựu lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, thành phố xác định đến năm 2025, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

Có thể khẳng định rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã tạo được những tiền đề rất vững chắc và quan trọng để Đà Nẵng bước vào một giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn, đồng thời đóng góp tích cực hơn vào phát triển chung của cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Trương Hòa Bình

Để hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn mang tính chiến lược đó, khi quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh và đề cao tinh thần quyết liệt, đổi mới, khát vọng phát triển Đà Nẵng sẽ từng bước lan tỏa trong hệ thống chính trị, trở thành động lực thôi thúc trong từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để chung sức, đồng lòng đưa thành phố phát triển. Khát vọng đó chính là làm thế nào để khơi thông nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, khai thác tốt nguồn lực đất đai, cơ sở hạ tầng, các giá trị văn hóa, con người, bản sắc đặc trưng của thành phố biển Đà Nẵng… tạo dư địa, làm đòn bẩy thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế như chủ đề của năm 2021 do thành phố đề ra.

Nét nổi bật trong thực hiện Chương trình hành động là Thành ủy ấn định thời gian rất cụ thể nhằm quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Một trong những nhóm giải pháp trọng tâm được thành phố tập trung thực hiện sớm đó là tiếp tục đầu tư, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại ngành du lịch trên 5 lĩnh vực về thị trường khách, sản phẩm du lịch, hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch, nguồn nhân lực và đầu tư phát triển du lịch. Tổ chức không gian phát triển du lịch toàn thành phố với trọng tâm dọc theo sông Hàn, bờ biển Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, ven vịnh Đà Nẵng, khu vực đồi phía tây và bán đảo Sơn Trà. Xây dựng các đề án tập trung phát triển 4 nhóm sản phẩm du lịch chủ lực, đặc thù, chất lượng cao để tạo sự khác biệt và tính cạnh tranh, gồm: Du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch mua sắm, vui chơi giải trí, golf, hội nghị, hội thảo; du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, cộng đồng, sinh thái và du lịch đô thị.

Tàu du lịch cập cảng Tiên Sa.  Ảnh: Nguyễn Xuân Tư
Tàu du lịch cập cảng Tiên Sa. Ảnh: Nguyễn Xuân Tư

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo kịp xu hướng hội nhập quốc tế, thành phố tập trung xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách để hình thành Trung tâm tài chính, các trung tâm mua sắm, cửa hàng miễn thuế, điểm bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác công tư đối với các dự án phát triển kết cấu hạ tầng logictics, đóng vai trò kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước. Trong đó, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, liên thông, kết nối thuận lợi, hệ thống giao thông đối ngoại, cải thiện các trục giao thông chính của thành phố đến cảng biển và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng… nhằm hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại khu vực miền Trung và trung chuyển quốc tế. Đặc biệt, đẩy nhanh đầu tư dự án cảng Liên Chiểu; nâng cấp cảng Tiên Sa; quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng; mở rộng nhà ga T1 và xây dựng ga hàng hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng... Thành phố phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phù hợp với quy hoạch tổng thể thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Có thể khẳng định, trong suốt chiều dài xây dựng và phát triển, tài sản quý báu từ sức mạnh đồng thuận luôn là giá trị cốt lõi để mang đến sự thành công của Đà Nẵng. Một khi bài học đồng thuận gắn kết với khát vọng phát triển dựa trên những bước đi vững chãi sẽ tạo sức bật mới xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại - hướng đến thành phố đáng sống. Bước vào mùa Xuân mới với khát vọng mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, khơi thông mọi nguồn lực, đưa Đà Nẵng vươn lên tầm cao mới.

VIỆT DŨNG

;
;
.
.
.
.
.