Mời thầu cung cấp vật tư thi công dự án: Chống quá tải lưới điện Thanh Khê

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại/email: 0236. 3221602/3221601 - fax: 0236.2220521

Mã số thuế: 0400549228

- Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư  thi công xây dựng và lắp đặt ống ngầm dự án: Chống quá tải lưới điện khu vực Thanh Khê năm 2019.

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

- Loại gói thầu: xây lắp.

- Tên dự án: Chống quá tải lưới điện khu vực Thanh Khê năm 2019.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật tư  thi công xây dựng và lắp đặt ống ngầm dự án: Chống quá tải lưới điện khu vực Thanh Khê năm 2019.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

- Nguồn vốn: Vốn vay trong nước và KHCB của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành E-HSMT: Từ ngày 28 tháng 12 năm 2018 đến 14 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2019.

- Địa điểm phát hành E-HSMT: mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn)

- Giá bán 01 bộ E-HSMT: không (đấu thầu qua mạng).

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu:  thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2019

- Thời điểm mở thầu :  14 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2019

;
;
.
.
.
.
.