Mời thầu

.

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng,  phường Hải Châu 1, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng

Điện thoại/ fax/ email: 0236. 3221602/3221601 - fax: 0236.2220521

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Loại gói thầu: Tư vấn.

- Tên công trình: Xây dựng nhà điều hành Điện lực Ngũ Hành Sơn.

- Nội dung chính của gói thầu: Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình xây dựng nhà điều hành Điện lực Ngũ Hành Sơn.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ công trình.

- Nguồn vốn: Vốn KHCB của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu trực tiếp).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2019 đến 14 giờ, ngày 6-6-2019. 

- Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tài chính-Kế toán, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, số 35 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236. 3221503-0236.3221602/ Fax: 0236.2220521.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VND/bộ (Một triệu đồng/bộ)

- Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 6-6-2019.

- Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 ngày 6-6-2019.

- Địa điểm mở thầu: Văn phòng của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, 35 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng.

Nhà thầu có thể tham khảo HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) kể từ thời điểm bắt đầu phát hành HSMT.
 

;
;
.
.
.
.
.