Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19"

.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và khó lường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ngày càng lây lan và bùng phát mạnh trong cộng đồng. Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay ủng hộ cùng thành phố thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

- Địa điểm: số 12 Trần Phú - Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3821.158; Di động 0914169600, 0903220252

- Tài khoản số: 3761.0.9041876.91999 tại Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng

Mọi ủng hộ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kịp thời phân phối và điều chuyển đến các đơn vị phòng, chống dịch đồng thời đăng tải công khai trên thông tin đại chúng.

Trân trọng cảm ơn.

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN
TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

;
;
.
.
.
.
.