Thông báo

.

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Quân Đạt đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất tại đường số 10, Khu công nghiệp Hòa Khánh sang Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô.Nay thông báo cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết nếu có khiếu nại gì liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản nói trên, liên hệ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng để được giải quyết. Sau 30 ngày, kể từ ngày 23-4-2021, mọi khiếu nại có liên quan thì Ban Quản lý sẽ không giải quyết.

Địa chỉ liên hệ: Lô A17, đường Trung tâm, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
 

;
;
.
.
.
.
.