Tin buồn

.

Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mính; Sinh năm 1929

Quê quán: xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Mẹ đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng,

Huân chương Độc lập hạng Nhất,

Huân chương Kháng chiến hạng Ba.

Mẹ đã từ trần lúc 19 giờ 10 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2021 (nhằm ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu), thượng thọ 93 tuổi.

Lễ viếng từ lúc 14 giờ, ngày 23 tháng 8 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 7 năm Tân Sửu).

Lễ di quan vào lúc 6 giờ 10 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2021 (nhằm ngày 19 tháng 7 năm Tân Sửu).

An táng tại Tứ Diên, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Gia đình kính báo: Con trai trưởng Trần Văn Tuy

;
;
.
.
.
.
.